Voorwaarden


Klik op de onderwerpen voor details


Cookies

Websites gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de functionaliteit en prestaties van websites goed te laten werken. Europese regelgeving vereist, dat daarvan melding wordt gemaakt. Daarom kunt u op de meeste sites bij het eerste gebruik (of nadat u cookies hebt verwijderd) de vraag krijgen of u instemt met het gebruik van cookies. Onze sites plaatsen ook cookies in uw internetgeschiedenis. Bijvoorbeeld voor het tijdelijk vasthouden van door ons zelf geleverde login-gegevens. Dat wordt gedaan, zodat u niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen. Deze cookies werken slechts tijdelijk. Wanneer een bepaalde periode is verstreken, kan daardoor opnieuw naar de inloggegevens worden gevraagd. Met deze cookies willen en kunnen wij uw internetgedrag niet volgen. Wel maken we gebruik van anonieme website-statistieken via Google Analytics. Door gebruik van onze websites, stemt u in met dit gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Meer informatie

Auteursrecht

De in onze sites en publicaties opgenomen teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd.

Voor wat betreft het overnemen van relatief beperkte en/of gedeeltelijke teksten kunt u deze voor eigen - niet commerciële of ideële doeleinden - vrijelijk gebruiken, mits er aan behoorlijke bronvermelding wordt gedaan. Voor commerciële en ideële doeleinden (direct of indirect) dient onze voorafgaande schriftelijke toestemming te worden gevraagd en verkregen.

Het gebruik - in welke vorm ook - van onze afbeeldingen in sites of publicaties is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming nadrukkelijk niet toegestaan.

Het gebruik of uitgeven van onze publicaties door derden wordt vooralsnog in elke vorm uitgesloten. Deze mogen in en uit principe alleen via onze site worden gepubliceerd. Wel is het mogelijk om in teksten en dergelijke te verwijzen naar de op onze sites geplaatste publicaties. Eventueel kan een voorafgaande toestemming worden verkregen voor gebruik bij bepaalde (onderwijs-)doelstellingen. Hierover kunnen we in overleg treden.

Voor het aanvragen van de hiervoor bedoelde toestemming(en) kunt u gebruik maken van het op deze site aanwezige contactformulier. Bij het verlenen van toestemming zal door ons bepaald worden op welke wijze bronvermelding moet plaatsvinden. Hiervan mag niet worden afgeweken.

Bronvermelding

Onder een behoorlijke bronvermelding wordt door ons verstaan een vermelding waarin ten minste de betreffende site wordt vermeld en waarin derden duidelijk de herkomst van de gegevens kunnen achterhalen en verifiëren. Bij citaten uit publicaties dient u naast de site-naam ook de publicatie en het paginanummer te vermelden. Voorbeelden van behoorlijke bronvermeldingen zijn:


  • - [bron: https://www.van-steenbeek.eu, tabblad sub-domeinen]
  • - [bron: database 'voorgeslacht van mijn kinderen' op http://genealogie.van-steenbeek.eu] (Eventueel aangevuld met de persoon, gezin of locatie die het betreft.)
  • - [bron: pagina 19 publicatie "De Familie van Roekel" op http://genealogie.van-steenbeek.eu]

Disclaimer

De informatie op deze site en de daaraan verbonden sites en publicaties is met zorg samengesteld. De eigenaren van deze sites zijn echter in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie en andere content van deze websites en de daarvan te downloaden publicaties. Ook kan geen enkele garantie gegeven worden over de juistheid van de gegevens. Deze dient u zelf te verifiëren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de websites. Door het gebruik van informatie uit de sites van ons internetdomein van-steenbeek.eu, de site jaapvansteenbeek.webnode.nl en/of de publicaties gaat u automatisch akkoord met de genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.

Vermelde persoonsgegevens

De informatie op onze sites en in de publicaties is afkomstig van openbare bronnen en is eventueel aangevuld met informatie van directe familieleden. Nadrukkelijk wordt getracht in deze sites en publicaties de regels rond privacy na te leven. Daarom wordt - binnen de geldende wet- en regelgeving - van nog in leven zijnde personen alleen de naam en eventueel relevante jaartallen vermeld. Daarnaast is door enkele personen toestemming verleend voor het opnemen van informatie.

Indien u onverhoopt (alsnog) geen toestemming verleent voor of bezwaar heeft tegen het publiceren van uw eigen informatie kunt u contact opnemen. Uw verzoek wordt dan zo spoedig mogelijk behandeld.

Gastenboek

Op het (inmiddels verborgen) gastenboek is elke melding welkom, mits deze past binnen algemeen geldende normen en waarden. Vermeldingen met commerciële of ideële doeleinden zijn niet toegestaan. Dus ook het positief of negatief verwijzen naar websites e.d. met deze doelstellingen is niet toegestaan. Het is uitsluitend ter beoordeling van de eigenaren van het gastenboek of berichten voldoen aan bovenstaande eisen of daardoor juist worden verwijderd. Hierover wordt niet in discussie gegaan.

Tenslotte

De hiervoor genoemde voorwaarden zijn van toepassing op al onze websites en publicaties. In het geval dat deze voorwaarden u niet duidelijk zijn, verzoeken we u contact met ons op te nemen.

We hopen dat u met plezier kennis gemaakt heeft met deze site of één van de sub-domeinen. U kunt ons dan ook een bericht sturen via het contactformulier.

Lya en Jaap van Steenbeek