Overig onderzoek


Publicatie opent in een nieuw tabblad.

De gevangenschap van mijn vader

Mijn ouders zijn overleden toen mijn eigen kinderen nog vrij jong waren. Ik heb daarom een poging gedaan om het levensverhaal van mijn ouders voor mijn kinderen vast te leggen.

Het merendeel daarvan is alleen voor intimi van belang. Een uitzondering is de gevangenschap van mijn vader. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij door het Duitse regiem op een aantal plekken gevangen gehouden.

Via onderstaande knop kunt u een pdf-bestand inzien met het verhaal van die periode van gevangenschap.

Hoewel mijn vader er nauwelijks wat over vertelde, heb ik via archieven gepoogd het verhaal over deze jaren uit zijn leven te achterhalen en zo objectief mogelijk weer te geven.

Met speciale dank aan de documentatiecentra van de kampen Vught en Amersfoort, waar ik veel achtergrondinformatie kon vinden.


Ik heb gepoogd de resultaten van mijn onderzoeken zo objectief en getrouw mogelijk weer te geven. Toch raad ik ieder aan om de feiten uit dit overzoek te verifiëren in de oorspronkelijke bronnen voordat deze gegevens worden overgenomen in eigen onderzoeken.