U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Het verhaal van onze Kerststal

 

De stal van Franciscus van Assisi

De eerste keer dat een (levende) kerststal het kerstevangelie toegankelijk maakte, wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi. In het jaar 1233 zou Franciscus in het Italiaanse Greccio voor het eerst op vernieuwende en eenvoudige wijze het mysterie van de menswording van Christus voor ongeletterden duidelijk hebben gemaakt. Feitelijk deed hij dat aan de hand van Jesaja 1, vers 3: “Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet.”  De totale profetie van Jesaja is van groot belang in de tijd van advent (de 4 weken voor kerst).

Inrichting stal volgens Franciscus van AssisiInrichting stal volgens Franciscus van Assisi

In een grot nabij een kleine kluis waar enkele minderbroeders wonen, liet hij door een lokale edelman, Giovanni Velita, een lege kribbe met stro, een levende os en een levende ezel plaatsen. Zo gaf hij tevens de armoedige omstandigheden weer, waarin Jezus ter wereld is gekomen. Medebroeders en gelovigen uit de streek kwamen in de kerstnacht rond deze grot samen om het kerstfeest te vieren. Voor die tijd een vreemde gang van zaken om buiten de kerk de eucharistie te vieren.

De kerststal van Franciscus is in de loop der eeuwen uitgebouwd en inmiddels over de hele wereld verspreid. Na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland in elk Rooms-katholiek huisgezin wel een kerststal te vinden.

De laatste decennia is dit gebruik algemener geworden. Lang niet elk lid van de Rooms-katholieke kerk zet nog een kerststal neer, waar echter tegenover staat, dat dit gebruik ook in Protestante kringen meer en meer te zien is.

 

Jozef met Maria onderweg naar Bethlehem  Jozef met de zwangere Maria onderweg naar BethlehemJozef met de zwangere Maria onderweg naar Bethlehem

Op last van keizer Augustus werd een grote volkstelling gehouden in Israël. Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorvaderen om ingeschreven te worden. Jozef ging daarom met zijn aanstaande vrouw Maria naar Bethlehem. Maria was inmiddels in verwachting van de Zaligmaker. In Nazareth was aan haar de engel Gabriël verschenen. Deze engel had gezegd: “De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden”.

 

Geen plek in de Herberg

Geen plek in de herbergGeen plek in de herberg

Het was druk in Bethlehem. Als Jozef en Maria na een tocht van 150 kilometer daar aankomen is er voor hen geen plaats in de herberg. Ze nemen daarom genoegen met een plek in een armoedige stal. Het was niet meer dan een ruimte voor vee, waar Jozef en Maria hun plek zochten om bij te komen van de reis en de komst van Jezus af te wachten.

 

Geboorte van Jezus

In doeken gewonden en leggende Hem in de kribbeIn doeken gewonden en leggende Hem in de kribbe

In die armoedige omgeving wordt het kindje Jezus geboren. In de Bijbel staat simpelweg, dat Zijn moeder Hem in doeken heeft gewonden en in een kribbe - een voerbak voor het aanwezige vee - heeft gelegd. De slaapplek van dit hulpeloze kind was daardoor nog armoediger dan de omgeving waar Hij als Gods Zoon op de aarde kwam. Kerst is natuurlijk voor ons een feest, maar het was voor de Zoon van God een eerste enorme stap in de vernedering, toen Hij uit de hemel neerdaalde op aarde in de persoon van het kindje Jezus.

 

De Herders

Herders ontvangen de boodschap van de geboorte van JezusHerders ontvangen de boodschap van de geboorte van Jezus
In de velden rond Bethlehem waren herders die daar de schapen bewaakten. Dit waren in die tijd veelal wat rauwere kerels, die door de mensen in de stad met de nek werden aangekeken. Deze ruwe kerels hadden ze ’s nachts ook liever niet in de stad. Bepaalt geen 'herdertjes' dus. En juist aan die grove kerels verscheen een engel die hen vertelde dat “u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids”. Daarna verscheen een grote groep van de hemelse heirlegers, die God loofde voor de komst van het kindje Jezus.

 

Herders in de Stal

Herders vinden de pasgeboren JezusHerders vinden de pasgeboren Jezus
Vervolgens gingen deze herders gehaast naar de stal waar de hen door de engel verkondigde bijzondere geboorte had plaatsgevonden. Op hun beurt verkondigde zij daarna direct iedereen het goede nieuws. Juist deze verschoppelingen waren daarmee de eersten die het kerstevangelie bij de verwonderde mensen in en rond Bethlehem brachten. Pas daarna keerden zij terug naar hun kudde.

 

Wijzen uit het Oosten

De wijzen uit het Oosten schenken goud, wierook en mirre.De wijzen uit het Oosten schenken goud, wierook en mirre.
Enige tijd nadat dit alles had plaatsgevonden waren er enige wijzen uit het Oosten in Jeruzalem gekomen omdat zij een hen onbekende ster hadden gezien. Dit was voor hen een teken dat er een koningszoon geboren moest zijn. Zij zochten Jezus daarom in het rijke Jeruzalem, waar immers de toenmalige koning Herodes woonde. Deze verwees hen - op aangeven van mensen die de profetieën kenden - naar Bethlehem, waar de ster hen opnieuw de weg wees naar het kindje Jezus. Of dat in de stal geweest is staat niet in de Bijbel. Wellicht dat er al enige tijd verstreken was, waarbij Jezus inmiddels was besneden in de tempel. Wel staat er, dat zij kostbare geschenken bij Jozef, Maria en het kindje Jezus brachten. Deze geschenken waren goud, wierook en mirre. Na hun bezoek is hen door God via een engel te verstaan gegeven, dat zij niet terug zouden keren naar Herodes. Deze had hen stiekem gevraagd wanneer zij de ster gezien hadden en terug te komen om hem “in staat te stellen deze koningszoon te aanbidden”. Herodes had echter hele andere plannen.

 

 Vlucht naar Egypte

Jozef vlucht met Maria en Jezus naar Egypte voor de kindermoord van HerodesJozef vlucht met Maria en Jezus naar Egypte voor de kindermoord van Herodes
Herodes vreesde dat het kindje Jezus hem van zijn troon zou stoten en gaf zijn soldaten bevel om naar Bethlehem te gaan en alle jongetjes tot twee jaar oud te doden. Een engel verscheen echter in een droom aan Jozef en droeg hem op om samen met Jezus en Maria naar Egypte te vluchten. Daar verscheen na de dood van Herodes een engel aan Jozef, die hem opdroeg naar Israël terug te keren. Jozef had eerst het plan naar Bethlehem terug te gaan. Omdat de zoon van Herodes, Archelaüs, koning van Judea geworden was, durfde hij niet. God heeft Jozef vervolgens naar Nazareth gestuurd, waar Jezus opgroeide.

 

 Nog even dit .... 

Op ons YouTube-kanaal staat een presentatie waarin het kerstverhaal verteld wordt met foto's van de (tweede versie van de) kerstgroep. Deze presentatie kun je gebruiken om het kerstverhaal in 7 minuten te lezen. Door op de afbeelding te klikken opent deze video via YouTube met een achtergrond-audio in een apart venster. Als je de video liever zonder de muziek en verdere poespas van YouTube wilt zien, kun je hier klikken.

 

Er is ook een eenvoudiger versie van het kerstverhaal in pdf-formaat. Door op de afbeelding van het boekje te klikken opent deze in een apart venster. 

Deze versie is meer voor kinderen bedoeld. U kunt van dit pdf-bestand eventueel zelf een boekje maken. Wij kunnen u daarbij helpen. Stuur ons dan even een bericht via Contact.

 

Kijk ook even in het submenu Achtergrondinformatie. Daar vind je een nadere toelichting op en de bronnen van ons kerstverhaal. In het submenu Kerststal maken vind je info over het ontstaan en het maken van onze kerststal en de chronologische opbouw van de scenes. In het tabblad Activiteiten staat vermeld waar een grotere versie van onze kerststal gebruikt wordt.

 

 We Wensen Iedereen Goede Feestdagen.

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?