Huis- Tuin- & Keukenpraatjes


Elke zaterdag om 11:15 uur een nieuw praatje met een plaatje.

Reacties zijn zeker welkom. Reageren kan via het contactformulier.

Onkruid?

Ik had een collega in de groenvoorziening die de term ‘onkruid’ niet juist vond. Volgens hem was er hooguit sprake van ‘ongewenste kruidengroei’. Een plant was op een bepaalde plaats misschien niet gewenst, maar op andere plekken misschien wel. Soms was ik het niet met hem eens, maar meestal wel.

Er is een lijst van de Europese Unie met ongewenste planten en dieren. Daarop staan planten met een enorm groot “onkruid-gehalte”. Bijvoorbeeld de reuzenberenklauw met zijn agressieve stekelige bladeren. Een grote grove plant die de groei van andere soorten belemmerd. Dat is een invasieve soort, die bestreden moet worden. Beschermende kleding en veiligheidsbril zijn noodzaak. Contact met deze plant levert ernstige schade aan huid of ogen op. 

Afgelopen week bloeide bij ons op het trottoir een heel ander plantje. In tegenstelling tot de reuzenberenklauw gebruik ik een macro-lens om het plantje goed in beeld te krijgen. Tot mijn schrik vind ik in de media allerhande tips voor de bestrijding. Het plantje wordt schijnbaar als onkruid gezien.

Is het misschien toch een ongewenste invasieve soort? Ik zoek even door op internet. Alleen tips voor de ‘natuurlijke’ bestrijding, maar ik vind daarvoor geen reden wegens schadelijk gedrag. Ondertussen fleurt het kleine plantje in alle nietigheid de saaiheid van ons trottoir wat op. Ik vind het wel gewenst. Zeker nu het in bloei is gekomen door het vele zonlicht en ik het beter kan zien.


Het betreft de gehoornde klaverzuring. Met name in onze noordelijke provincies beter bekend met de mildere naam van schapenklaver. Niet echt inheems, maar een mooi plantje, dat inmiddels in veel landen en op veel plaatsen gevonden kan worden. Door het zonlicht is het blad opvallend donkerder dan het blad van andere planten. Die gele bloempjes geven een mooi contrast op dat donkere blad.

Ik vind het kleine plantje, dat plots op de rand van het trottoir staat, wel gewenst. Niemand kan er over struikelen en het staat mij niet in de weg. De gehoornde klaverzuring staat overigens niet op de lijst van beschermde planten en dieren.  Het is immers een niet inheemse soort. Dat wil nog niet zeggen dat het een invasieve of schadelijke soort is.

Niet schadelijk voor mij of andere soorten. Ik heb me er even in verdiept en heb hem een beetje leren kennen. Ik laat hem staan. Niet alles wat uitheems is of onverwacht voor mijn neus staat hoef ik ongewenst te vinden. Dat geldt overigens niet alleen voor planten. Lees dit verhaal nog maar eens.

Terug naar overzicht

Geen hoogdravende meningen of stellingen.

Gewoon wat huis-, tuin- en keukenpraatjes

en soms een beschouwende blik naar 'buiten' .


De praatjes met de plaatjes van 2023 zijn gebundeld te vinden in de Archiefkast.