Elke boom heeft wortels

Elke boom heeft wortels

Deze publicatie heeft als hoofddoel om de levens van mensen uit het voorgeslacht van mijn kinderen van kleur te voorzien. De zwart-wit informatie uit akten en foto's uit het verleden vertellen deels wel een verhaal, maar de overige feiten vinden we meestal niet in genealogische onderzoeken. Juist het verhaal achter de feiten geeft kleur aan het grijze verleden. Zo komen verhalen tot leven.
Zoals Martin Bril ooit schreef:
‘Laat de feiten spreken, ook al zijn het oude feiten.
Onder feiten liggen verhalen,
die de verbeelding moeiteloos tot leven wekken ....
Blaas het stof eraf, en zie de drama's glinsteren.
Huiver en wees dankbaar.’

Verantwoording
Uitgangspunt van deze publicatie zijn mijn kinderen. Zij zijn, net als hun ouders, wegens privacy niet opgenomen in deze database. De database heeft hun vier grootouders ouders als uitgangspunt. Van de nog levende personen in deze database is slechts beperkte en openbare informatie opgenomen.
Deze publicatie is nog zeer summier ten opzichte van hetgeen aan informatie voorhanden is. Er wordt ook nog steeds gewerkt aan de nadere uitwerking van deze genealogie. Eventueel kan ik – indien gewenst – de informatie uitbreiden en/of aanvullen met uw eigen informatie en gegevens.
Op deze site is de disclamer en overige voorwaarden van de site www.van-steenbeek.eu onverkort van toepassing.
Kort samengevat:
Ondanks dat de informatie in deze webpublicatie met zorg is samengesteld, wil ik geen enkele garantie geven over de juistheid van de gegevens. Nadrukkelijk wordt door mij gepoogd de regels rond privacy na te leven. In het kader van het copyright kan worden vermeld, dat de feiten uit openbare registers zondermeer kunnen worden overgenomen, maar ik adviseer u deze wel te controleren in de oorspronkelijke bron. Overname van mijn eigen notities (niet de afbeeldingen) is toegestaan zonder mijn toestemming, mits de bron van deze informatie behoorlijk wordt vermeld. Overname en publicatie van deze totale database op andere wijze dan via het subdomein genealogie.van-steenbeek.eu sta ik niet toe. Wel is het mogelijk via een link te verwijzen naar het internetadres van deze site of specifieke paginaadressen. Voor wat betreft dat laatste waarschuw ik wel voor wijzigingen van de verwijzingen als gevolg van regelmatige actualisatie van deze database. Het best kunt u dus verwijzen naar de startpagina.

Jaap van Steenbeek
Ede